DANH SÁCH TIỂU ĐỘI “THIẾU NIÊN ANH HÙNG” 2018

232

Ban tổ chức lớp Học Kỳ Quân Đội Bộ Binh – “Thiếu Niên Anh Hùng” xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia lớp, diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 19/06 được phân về các tiểu đội như sau:

STT
HỌ VÀ TÊN
GIỚI TÍNH
NGÀY SINH
TIỂU ĐỘI 1: ĐPV – Diễm Thúy  – 0978588169
1
Nguyễn Đức Gia
Khánh
Nam
6/21/2006
2
Lê Quang 
 Thịnh
Nam
3/13/2003
3
Lê Quang 
Thông
Nam
10/6/2004
4
Lê Quang 
Thái
Nam
10/7/2006
5
Nguyễn Quốc
 Minh
Nữ
8/20/2007
6
Nguyễn Đăng  
Khánh
Nam
10/2/2009
7
Phạm Minh 
Thành
Nam
3/7/2006
8
Dương Thành
Nhân
Nam
10/15/2006
9
Nguyễn Vương 
Thịnh
Nam
12/31/2002
10
Đào Đức
Anh
Nam
12/15/2004
11
Trương Bảo
Kha
Nam
4/29/2006
12
Nguyễn Thanh 
Phong
Nam
6/12/2004
13
Đào Hoàng Bảo
Anh 
Nữ
2/8/2006
14
Huỳnh Bá 
Khôi
Nam
9/4/2005
15
Đoàn Nhật
Long
Nam
5/24/2004
16
Nguyễn Như 
Quỳnh
Nữ
10/15/2002
17
Nguyễn Hoàng
Vân
Nam
4/11/2003
18
Trương Nguyễn Ngọc 
Minh
Nữ
1/7/2004
19
Nguyễn Huy  
Hoàng
Nam
11/9/2004
20
Nguyễn Thị Lan 
Hương
Nữ
11/11/2002
21
Nguyễn Ngọc 
Thiện
Nam
5/16/2003
22
Lê Khôi 
Nguyên
Nam
11/18/2003
23
Lê Nguyễn Hoàng  
Giang
Nam
5/4/2006
24
Huỳnh Đoàn
 Tài
Nam
5/26/2003
25
Trịnh Trác Đức
 Anh
Nam
9/4/2009
TIỂU ĐỘI 2: ĐPV – 
1
Nguyễn Quang
Vinh
Nam
5/9/2004
2
Vũ Thủy
Tiên
Nữ
9/23/2006
3
Hà Nguyễn Khánh
Tùng
Nam
11/10/2006
4
Nguyễn Huy
Hoàng
Nam
7/26/2007
5
Nguyễn Duy
Tuấn
Nam
3/6/2007
6
Đặng Nhật
 Quang
Nam
2/28/2006
7
Nguyễn 
Long
Nam
8
Đỗ Việt
Phúc
Nam
8/16/2000
9
Lê Nguyễn 
Khải
Nam
12/18/2006
10
Nguyễn Võ Phúc
Thịnh
Nam
11
Nguyễn Hồng
Hải
Nam
11/16/2005
12
Phạm Ngọc Minh
Anh
Nữ
9/16/2006
13
Trần Khánh
Bình
Nam
9/5/2005
14
Nguyễn Ngọc Đông
Hân
Nữ
10/9/2004
15
Phan Mạnh
Tuấn
Nam
3/17/2006
16
Huỳnh Gia 
Huy
Nam
8/28/2005
17
Lê Hoàng Đông
Nghi
Nữ
12/8/2004
18
Mai Nguyễn Chí
Tường
Nam
11/13/2003
19
Phạm Nguyễn Hiếu
Tâm
Nam
6/10/2006
20
Phạm Trung 
 Hiếu
Nam
9/15/2006
21
Nguyễn Gia
Huy
Nam
11/25/2006
22
Phan Nhật  
Phát
Nam
8/22/2005
23
Lê Đức 
Anh
Nam
12/7/2006
24
Lê Thiên
Ân
Nam
15/1/2005
25
Vũ Phúc 
Đăng
Nam
11/29/2007
TIỂU ĐỘI 3ĐPV –  Hồng Lam  – 092151041
1
Nguyễn Đức Minh
 Trí
Nam
10/26/2004
2
Nguyễn Phương 
Trà
Nữ
2/8/2007
3
Võ Trần Lê
Hân
Nữ
11/25/2005
4
Đỗ Đăng  
Khoa
Nam
10/9/2004
5
Trần Huỳnh Anh 
Kiệt
Nam
8/28/2004
6
Đỗ Đăng 
Nguyên
Nam
7
Phạm Minh 
Thành
Nam
7/3/2006
8
Nguyễn Hải
Đăng
Nam
2/9/2006
9
Phạm Trần Hữu
 Lộc
Nam
11/20/2005
10
Trần Trung  
Tín
Nam
2/22/2006
11
Phạm Trương Doanh 
 Khang
Nam
5/13/2004
12
Kim Văn
Duy
Nam
1/21/2003
13
Vũ Việt
Linh
Nữ
11/10/2004
14
Châu Hữu
 Phúc
Nam
2/5/2009
15
Tiêu Quốc  
Hưng
Nam
10/5/2003
16
Nguyễn Quý Minh 
Thắng
Nam
4/26/2004
17
Huỳnh Quốc 
 Triệu
Nam
7/1/2004
18
Nguyễn Hiệp Duy 
Khang
Nam
5/22/2004
19
Đỗ Khánh 
Bình
Nam
2/17/2005
20
Trần Hồng  
Minh
Nam
4/30/2006
21
Đào Ngọc Linh 
Phương
Nam
5/16/2003
22
Trần Lê
 Sơn
Nam
6/3/2006
23
Nguyễn Ngọc  
Mạnh
Nam
4/30/2005
24
Đào Vương 
Linh
Nữ
4/12/2005
25
Vũ Hoàng 
Mạnh
Nam
8/22/2008
TIỂU ĐỘI 4ĐPV- Thanh Phong
1
Hoàng 
Minh
Nam
3/22/2005
2
Hoàng
Quân
Nam
12/24/2007
3
Lê Trí 
 Trung
Nam
1/6/2004
4
Nguyễn Hoàng 
Anh
Nam
7/13/2004
5
Tống Nguyễn Gia
 Huy
Nam
3/17/2004
6
Nguyễn Như Minh 
Tiến
Nam
4/16/2004
7
Trần Đức  
Thành
Nam
2/12/2004
8
Võ Anh 
Quân
Nam
8/7/2005
9
Trần Ngọc Anh
Giao
Nam
13/2/2004
10
Lê Hoàng
Quân
Nam
20/11/2006
11
Phạm Nguyễn Tiến
Trung
Nam
19/02/2002
12
Lương Thành
 Trí 
Nam
4/30/2004
13
Đặng Xuân 
Đạt
Nam
10/25/2004
14
Võ Trung 
Tín
Nam
9/18/2002
15
Nguyễn Thanh Nhã 
Thy
Nữ
9/30/2006
16
Huỳnh Thái  
Duy
Nam
6/26/2004
17
Nguyễn Xuân 
Bách
Nam
12/22/2004
18
Phan Khắc 
Việt
Nam
6/12/2006
19
Phạm Ngọc Như 
Thuần
Nam
4/29/2004
20
Lê Huỳnh Nam
Phương
Nữ
11/2/2005
21
Phạm Lê Hoài
An
Nữ
10/24/2002
22
Bùi Lê Yến
Vy
Nữ
9/23/2002
23
Nguyễn Duy 
Khang
Nam
9/24/2006
24
Vũ Hải 
Đăng
Nam
12/1/2005
TIỂU ĐỘI 5ĐPV – Mai Tươi – 0979460473
1
Đỗ Hồng
Ngọc
Nữ
3/23/2004
2
Đỗ Thùy
Dương
Nữ
6/4/2004
3
Nguyễn Vân
Anh
Nam
1/9/2004
4
Trần Hồng 
 Anh
Nữ
5/15/2003
5
Hoàng Minh
Khôi
Nam
2007
6
Huỳnh Quốc 
 Bảo
Nam
11/22/2007
7
Bùi Trương Minh
 Khôi
Nam
5/3/2005
8
Nguyễn Văn 
Hiếu
Nam
6/18/2005
9
Võ Thành
 Đạt
Nam
9/25/2005
10
Triệu Thuần 
Trí
Nam
2/11/2003
11
Nguyễn Ngọc  
Thành
Nam
8/16/2006
12
Lương Nguyễn Thảo 
Nguyên
Bình Tân
7/4/2006
13
Đinh Bá
Hưng
Nam
7/12/2006
14
Lâm Trấn 
Sơn
Nam
18/11/2005
15
Phạm Hằng 
Nga
Nữ
13/4/2003
16
Lê Trần Tuấn
Hưng
Nam
11/21/2002
17
Lâm Nguyễn Quốc
Thịnh
Nam
27/11/2004
18
Võ Phạm Huy
Hoàng
Nam
1/12/2002
19
Vũ Trà 
Giang
Nữ
6/8/2004
20
Thái Đỗ Hoàng 
Phúc
Nam
9/11/2007
21
Lục Đức
Hiếu
Nam
21/10/2006
22
Trịnh Viết Xuân
Quang
Nam
20/8/2005
23
Vũ Đức 
Phi
Nam
2005
24
Đào Vương 
Hưng
Nam
5/22/2006
TIỂU ĐỘI 6ĐPV – Minh Kiện – 0967 522 607
1
Trần Tuấn
Anh
Nam
9/6/2006
2
Đỗ Trần Gia
Bảo
Nam
8/14/2004
3
Vũ Đức
 Hùng
Nam
9/6/2005
4
Vũ Tiến 
Thành
Nam
1/1/2005
5
Vũ Đức 
Phương
Nam
2003
6
Vũ An
Khang
Nam
2005
7
Đoàn Vũ Minh 
Hoàng
Nam
2002
8
Nguyễn Quốc
Anh
Nam
24/10/2007
9
Trương Yến
Nhi
Nữ
9/22/2005
10
Lê Hoàng Minh
Thư
Nữ
1/28/2010
11
Lê Hoàng Thục
Quyên
Nữ
19/1/2008
12
Đoàn Minh
Khôi
Nam
9/10/2007
13
Phạm Minh 
Trí
Nam
8/06/2006
14
Đoàn Công 
Mạnh
Nam
13/08/2005
15
Phạm Hoàng 
Hải
Nam
15/82006
16
Nguyễn Hoàng Thái
Sơn
Nam
6/7/2007
17
Vũ Huy
Hoàng
Nam
9/12/2002
18
Lê Ngọc Duy
Sơn
Nam
13/4/2006
19
Trần Hoàng Quang
Đức
Nam
27/2/2006
20
Trần Hoàng Hoài
Thu
Nữ
7/6/2007
21
Ngô Đăng 
Khoa
Nam
3/2/2005
22
Võ Thanh 
Kiệt
Nam
1/11/2006
23
Kim Văn
Duy
Nam
21-1-2003
24
Hoàng Trọng 
Tấn
Nam
30/11/2003
25
Võ hoàng Yến 
Vy
Nữ
4/13/2008
Bình luận Facebook