DANH SÁCH PHÂN TIỂU ĐỘI HKQĐ “THIẾU NIÊN ANH HÙNG”

559

Ban Tổ chức Học Kỳ Quân Đội  “Thiếu Niên Anh Hùng” xin thông báo danh sách các chiến sỹ tham gia lớp, diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 19/6 được phân về các tiểu đội như sau:

Tiểu đội 1 – ĐPV:Trần Diễm Thúy – 0978588169
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH
01 Nguyễn Phúc Thành Nam 23/2/2005
02 Lê Quán Quân Nam 12/12/2005
03 Nguyễn Quang  Vinh Nam 14/5/2005
04 Nguyễn Nhật Phương Uyên Nữ 24/4/2006
05 Trần Nguyễn Phương Nhi Nữ 3/12/2007
06 Nguyễn Phan Gia An Nữ
07 Nguyễn Trần Vân Quỳnh Nữ 20/12/2007
08 Lê Thị Phương Anh Nữ 19/9/2005
09 Nguyễn An Thư Nữ 22/4/2002
10 Đoàn Minh Anh Nữ 05/8/2006
11 Đoàn Thị Phương Linh Nữ 15/9/2006
12 Lê Trương Gia Hưng Nam
13 Hồ Nguyễn Nhật Huy Nam 19/5/2003
14 Nguyễn Lương Ngọc Hiếu Nam 10/3/2005
15 Nguyễn Đình Long Nam 12/5/2005
16 Phạm Nguyễn Thanh Duy Nam 2006
17 Nguyễn Nhật Minh Nam 14/7/2005
18 Lại Nguyễn Anh Duy Nam 27/12/2008
19 Võ Đỗ Hiếu Minh Nam 21/6/2008
20 Võ Đỗ Phú Minh Nam 21/6/2008
21 Đinh Nhật Hoàng Nam Nam 13/3/2007
22 Phạm Mạnh  Hùng Nam 09/12/2006
23 Ngô Phạm Quang Tín Nam 22/1/2008
24 Nguyễn Vũ Viêt Hưng Nữ 01/11/2006
25 Trịnh Trung Nguyên Nam 17/10/2008
Tiểu đội 2 – ĐPV: Âu Hoàng Phúc – 0966895177
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH
01 Lưu Vũ Phương Nhi Nữ 10/2/2006
02 Võ Vinh Quang Nam 06/8/2006
03 Hà Tuấn Hùng Nam 30/11/2006
04 Nguyễn Thế Trung Kiên Nam 25/6/2006
05 Phạm Quang Thắng Nam 20/2/2008
06 Nguyễn Nhật Thành Nam 21/7/2005
07 Nguyễn Nhật Minh Nam 24/3/2007
08 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 22/7/2006
09 Tôn Nữ Thanh  Thảo Nữ 19/10/2005
10 Trần Nguyễn Nhã Thư Nữ 26/6/2007
11 Hồ Thanh Vi Nữ 13/6/2007
12 Phạm Khánh Linh Nữ 30/10/2007
13 Nguyễn Văn Cường Nam 30/11/2003
14 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt Nam 10/10/2003
15 Nguyễn Tuấn  Hùng Nam 22/10/2005
16 Nguyễn Duy Khang Nam 19/11/2004
17 Nguyễn Trí Minh Nam 03/11/2006
18 Nguyễn Hải Bình Nam 27/8/2005
19 Nguyễn Thiên Nhất Gia Nam 30/8/2006
20 Lê Lư Quang Thắng Nam 4/10/2007
21 Đặng Lưu Quang Minh Nam 14/11/2006
22 Nguyễn Minh  Quân Nam 15/12/2007
23 Hồ Chí Hiếu Nam 30/1/2008
24 Trần Hà Phương Nữ
25 Phạm Huỳnh Tiến Thanh Nam 13/2/2002
26 Bùi Huỳnh Công Minh Nam 16/11/2003

 

Tiểu đội 3 – ĐPV: Nguyễn Hữu Lan Anh – 0981127375
         
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH
01 Huỳnh Uyên Trang Nữ 07/5/2007
02 Đỗ Quang Toàn Tâm Nam 26/11/2008
03 Phạm Mai Khang Nghi Nữ 02/5/2008
04 Nguyễn Phan Quang Bảo Nam 25/6/2005
05 Phạm Minh  Triết Nam 01/6/2007
06 Hoàng Hữu Tuấn Anh Nam 30/12/2007
07 Phạm Trí Anh Nam 15/5/2006
08 Nguyễn Vân An Bình Nữ 26/10/2007
09 Bùi Nguyễn Thanh Ngân Nữ 10/3/2009
10 Đinh Ngọc Trúc Anh Nữ 21/2/2009
11 Lại Hồng Ngọc Anh Nữ 05/5/2007
12 Vương Ngọc Kim Khánh Nữ 13/3/2004
13 Nguyễn Thu Huyền Nữ 12/7/2004
14 Cao Minh Huy Nam 21/12/2003
15 Nguyễn Hồ Hoàng Tân Nam 16/11/2002
16 Phan Minh  Phú Nam 01/9/2005
17 Mai Quốc Anh Nam 26/8/2005
18 Phùng Ngô  Huy Nam 03/52005
19 Dương Trung Hiếu Nam 21/1/2005
20 Vũ Thanh  Phong Nam 07/3/2005
21 Lê Phan Gia Bảo Nam 30/4/2007
22 Lê Đình Nhật Tiến Nam 27/9/2006
23 Huỳnh Nguyễn Thành Đạt Nam 30/11/2007
24 Lê Gia Khiêm Nam 13/4/2006
25 Trịnh Đình Anh Tuấn Nam 22/10/2007

 

Tiểu đội 4 – ĐPV: Lại Phát Tài – 0779906012
         
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH
01 Trần Quách Thảo Nguyên Nữ 14/10/2007
02 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Nữ 04/2/2007
03 Phan Anh Thống Nam 13/09/2006
04 Phan Anh Tôn Nam 15/11/2004
05 Phan Anh Tài Nam 20/2/2006
06 Hà Lam Thuyên Nữ 28/11/2001
07 Nguyễn Kim Nhẫn Nữ 10/10/2003
08 Phạm Tường Vy  Nữ 22/09/2006
09 Trần Thị Bảo Chăm Nữ 23/11/2004
10 Nguyễn Ngọc Pha Nữ  ’26/01/2007
11 Cao Hữu Trọng Tín Nam 01/6/2003
12 Bùi Nguyễn Thiên Sơn Nam 15/2/2004
13 Hoàng Lê Anh Nam 03/03/2005
14 Lương Thế  Kiệt Nam 04/02/2005
15 Bùi Tuấn Dũng Nam 29/06/2005
16 Nguyễn Đình Khôi Nam 23/12/2005
17 Nhữ Đình  Dũng Nam 08/8/2007
18 Phạm Quang Huy Nam 28/5/2006
19 Nguyễn Hữu Long Nam 09/4/2006
20 Kiều Khánh Đăng Nam 19/2/2007
21 Nguyễn Hữu  Vinh Nam 07/12/2006
22 Thái Tuấn Khang  Nam 7/10/2006
23 Cao Nguyễn Phúc Nguyên Nam 24/1/2007
24 Lê Thảo  My Nữ 28/4/2007
25 Trần Trung Kiên Nam 09/11/2005

 

Tiểu đội 5 – ĐPV: Trần Thị Bích Huyền – 0799073551
         
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH
01 Nguyễn Trắc Linh Nữ 20/6/2003
02 Nguyễn Thành Long Nam 09/5/2007
03 Lê Trần Thiên Nga Nữ 13/5/2002
04 Hoàng Anh Thư Nữ 14/5/2002
05 Nguyễn Yến Nhi Nữ 26/12/2002
06 Trần Bá Vĩnh Nghi Nam 18/11/2003
07 Phan Lê Cát  Tường Nữ 19/12/2004
08 Nguyễn Thảo  Vy Nữ 12/8/2007
09 Nguyễn Ngọc Đoan Trang Nữ 12/11/2004
10 Trần Nhật  Minh Nam 28/9/2003
11 Cao Xuân Định Nam 21/2/2004
12 Hoàng Chấn Hưng Nam 06/04/2005
13 Đồng Hải Thanh Nam 11/23/2008
14 Nguyễn Thành  Tuấn Nam 23/4/2005
15 Hồ Huy Gia An Nam 31/10/2008
16 Nguyễn Hoàng  Phúc Nam 10/10/2006
17 Trần Phạm Thanh  Sơn Nam 06/4/2007
18 Hồ Hoàng Minh Quân Nam 01/2/2007
19 Đoàn Bình Nguyên Nam 08/7/2007
20 Lê Bá Phúc Vinh Nam 28/8/2009
21 Ngô Gia  Huy Nam 09/4/2007
22 Nguyễn Hữu Phú Khang Nam  
23 Nguyễn Minh Khôi Nam  
24 Lý Gia  Huy Nam 03/02/2005 
25 Nguyễn Thái  Tài  Nam 26/12/2005

 

Tiểu đội 6 – ĐPV: Nguyễn Thanh Phong – 0941257272
         
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH
01 Trần Thị Thảo Nguyên Nữ 14/8/2004
02 Nguyễn Trần Mai Anh Nữ 22/10/2006
03 Nguyễn Thái An Nam 05/04/2003
04 Lê Hồng Minh Nữ 26/10/2003
05 Phạm Thị Phương Mai Nữ 01/2/2003
06 Trần Uyên Thảo Nữ 13/10/2009
07 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 23/10/2007
08 Đặng Thị Minh Anh Nữ 24/12/2007
09 Lê Hoàng Xuân  Anh Nữ  
10 Yến  Vy  Nữ  
11 Võ Phúc Nguyên Minh Nam 12/3/2003
12 Nguyễn Đức Vĩnh Nam 12/12/2004
13 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt Nam 03/1/2005
14 Keo  Roberts Nam 29/7/2002
15 Nguyễn Cao Trường Sơn Nam 16/11/2005
16 Phạm Dương Minh Tuấn Nam 8/9/2005
17 Phạm Bảo Ngọc Nhi Nữ 11/6/2008
18 Bùi Duy Nam Nam  
19 Trương Hoàng Phú Nam 05/05/2006
20 Nguyễn Thành Triết Nam 25/08/2006
21 Phí Đức Minh Nam 14/02/2006
22 Nguyễn Tiến  Lợi Nam 18/11/2006
23 Nguyễn Hữu  Thành Nam  09/11/2006
24 Bùi Nguyên  Đức Nam 21/10/2004
25 Hoàng Thái Nữ 31/01/2004

Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 12/6/2019 tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Đ/c: Số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh,  để là lễ xuất quân Học Kỳ Quân Đội “Thiếu Niên Anh Hùng”.

XEM THÔNG BÁO DẶN DÒ => TẠI ĐÂY

Bình luận Facebook