DANH SÁCH PHÂN TIỂU ĐỘI HKQĐ “CHIẾN BINH TĂNG THIẾT GIÁP”

834

Ban Tổ chức Học Kỳ Quân Đội – Chiến Binh Tăng Thiết Giáp xin thông báo danh sách các chiến sỹ tham gia lớp, diễn ra từ ngày 03/7 đến ngày 10/7 được phân về các tiểu đội như sau:

 

TIỂU ĐỘI  1 – ĐPV: Tiêu Thị Kim Ngân – 0335639392
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
01 Cao Công  Mạnh Nam 20/2/2008
02 Cao Công  Minh Nam 20/2/2008
03 Đặng Phạm Nam An Nam 23/5/2006
04 Mai Lê Minh Trí Nam 25/5/2006
05 Nguyễn Minh Quân Nam 18/4/2006
06 Đặng Phạm Nam Khang Nam 07/9/2007
07 Vũ Ngọc Thiên Kim Nữ 21/10/2007
08 Đinh Nguyễn Trà My Nữ 01/9/2006
09 Vũ Ngọc Lam Điền Nữ 01/8/2008
10 Lê Quỳnh  Anh Nữ
11 Hà Vĩnh Khang Nam 13/2/2004
12 Phan Minh  Hiếu Nam 17/2/2003
13 Đỗ Bảo Duy Nam 22/5/2006
14 Lâm Nhật Minh Nam 29/05/2004
15 Tiêu Anh Khải Nam 26/05/2004
16 Phan Gia Hưng Nam 19/3/2005
17 Nguyễn Phú Thịnh Nam 17/1/2006
18 Nguyễn Khang  Duy Nam 26/6/2005
19 Đào Hoàng Bảo Anh Nam 08/2/2006
20 Nguyễn Hoài An Nam 5/7/2006
21 Nguyễn Minh Khôi Nam 26/9/2007
22 Bùi Dương Minh Nhật Nam 08/5/2006
23 Huỳnh Lê An Khánh Nam 21/6/2007
24 Hứa Chính Hoàng Nam 30/4/2007
25 Nguyễn Tấn  Quang Nam

TIỂU ĐỘI 2 – ĐPV: Nguyễn Thanh Phong – 0941257272
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
01 Hoàng Tuấn Nghĩa Nam 15/5/2007
02 Nguyễn Minh Thành Nam 19/12/2007
03 Nguyễn Mộng Đông Hải Nam 23/8/2007
04 Lê Hữu  Tuấn Nam 11’6/2004
05 Nguyễn Thành Công Nam 28/9/2006
06 Nguyễn Duy Hoàng Nam 08/2/2006
07 Vũ Trà My Nữ 05/1/2005
08 Nguyễn Hoàng Trúc Khanh Nữ 25/9/2006
09 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/5/2006
10 Lê Thị Kim  Nữ 03/10/2004
11 Phùng Đức Kiên Nam 16/3/2003
12 Đinh Trọng  Khang Nam 25/10/2005
13 Đinh Đức  Huy Nam 07/10/2007
14 Bùi Quốc Huy Nam 02/10/2007
15 Vũ Thành  Đạt Nam 13/8/2007
16 Nguyễn Văn Thành  Đạt Nam 25/7/2006
17 Nguyễn Tiến Khoa Nguyên Nam 14/3/2007
18 Nguyễn Thái Minh Việt Nam 11/5/2007
19 Bùi Huy Hoàng Nam 27/4/2005
20 Võ Hoàng  Kim Nam 12/1/2006
21 Lương Quang  Đạt Nam 31/5/2006
22 Nguyễn Ngọc Hải  Minh Nữ 04/12/2003
23 Võ Hoàng Khá Nam 20/09/2007
24 Dương Thiện Nhân Nam 20/9/2008
25 Nguyễn Lê Duy   Nam Nam 18/2/2008

TIỂU ĐỘI 3  – ĐPV:Tạ Thị Ngọc Diệp – 0379922751
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
01 Thân Quý Long Nam 24/3/2007
02 Thân Hoàng Long Nam 24/3/2007
03 Thân Tôn Phương  Uyên Nữ 03/4/2005
04 Nguyễn Nhật Minh Nam 02/8/2007
05 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 29/10/2005
06 Nguyễn Thị Hà An Nữ 09/10/2004
07 Lương Thảo Mi Nữ 16/3/2005
08 Nguyễn Đông Quân Nam 13/4/2003
09 Phạm Nguyễn Tuấn  Khải Nam 21/10/2004
10 Nguyễn Phạm Quang Minh Nam 06/5/2005
11 Nguyễn Phạm Quang Khánh Nam 24/3/2004
12 Vũ Thanh Bình  Minh Nam 30/7/2006
13 Trần Đình Đức Nam 15/10/2008
14 Lương Quốc Gia Bảo Nam 12/11/2007
15 Nguyễn Đức Vũ  Bảo Nam 08/12/2006
16 Trần Minh Khôi Nam 16/12/2006
17 Nguyễn Quyết Nam 05/7/2007
18 Lê Thanh Bình Nam 06/12/2007
19 Dương Hoàng Long Nam 04/6/2007
20 Đoàn Chính Thuần Nam 09/7/2007
21 Tiết Hữu Cương Nam 28/9/2007
22 Phạm Minh  Hải Nam 24/4/2005
23 Lê Thế  Phát Nam 2007
24 Phan Thị Thùy  Trang Nữ 2008
25 Nguyễn Cao Minh Nam 26/09/2007
26 Nguyễn Vũ  Cường Nam 04/10/2002

TIỂU ĐỘI 4 – ĐPV: Vũ Hoàng Gia  – 0973832946
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
01 Phạm Đức  Huy Nam 03/11/2006
02 Tiên Quang Minh Nam 22/7/2007
03 Phùng Thị Minh Anh Nữ 11’02’2006
04 Nguyễn Đức Tuấn Nam 03/102007
05 Nguyễn Thị Thùy  Dương Nữ
06 Trần Hữu Quang Nam 20/11/2003
07 Vũ Nhật Duy Nam 21/12/2003
08 Nguyễn Hoàng Nhựt Minh Nam 18/8/2005
09 Nguyễn Chí Trực Nam 19/11/2006
10 Ngô Ngọc Anh Quân Nam 15/12/2005
11 Đinh Minh Trí Nam 01/3/2004
12 Nguyễn Vũ Gia Bảo Nam 19/4/2004
13 Nguyễn Việt Quang Nam 20/1/2008
14 Nguyễn Lai Chấn Duy Nam 06/4/2004
15 Hoàng Minh Quân Nam 11/9/2004
16 Mai Nhật Kiệt Nam 18/9/2007
17 Trần Nguyễn Đình Phúc Nam 4/5/2007
18 Nguyễn Thanh Phú Nam 1/7/2005
19 Nguyễn Trần Huy Hoàng Nam 11/7/2008
20 Phạm Hải Phong Nam 11/112004
21 Lê Đình Đức  Huy Nam
22 Lê Nguyễn Minh  Tân Nam
23 Nguyễn Đình Minh Tuấn Nam 22/5/2008
24 Bùi Huy Hưng Nam 22/1/2009
25 Hoàng Lê Bảo  Châu Nữ 09/8/2008

TIỂU ĐỘI  5 – ĐPV: Nguyễn Thị Hoài Thu – 0971500435
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
01 Hoàng Lê  Minh Nam 26/11/2007
02 Nguyễn Gia Phú Nam 03/11/2007
03 Võ Minh Ngọc Nữ 04/12/2005
04 Võ Quang Nhân Nam 30/7/2007
05 Nguyễn Thị Hằng  Nga Nữ 03/9/2003
06 Nguyễn Thị Thanh  Trúc Nữ 02/9/2008
07 Phạm Huỳnh Tiến  Thanh Nữ 13/2/2008
08 Lê Anh Khoa Nam 14/02/2003
09 Phan Thị Tú  Trinh Nữ 2008
10 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 19/06/2008
11 Trịnh Minh Khang Nam 28/11/2007
12 Hồ Gia  Bảo Nam 20/4/2007
13 Dương Minh  Thắng Nam 11/11/2006
14 Trương Hải Đăng Nam 31/10/2007
15 Lê Quốc Gia Bảo Nam 22/8/2007
16 Nguyễn Minh Quân  Nam 23/02/2007
17 Huỳnh Quốc Trung Nam 04/7/2007
18 Nguyễn Minh Hoàng Nam 16/10/2004
19 Lê Nguyễn Anh Duy Nam 07/6/2006
20 Lê Nguyễn Quốc Khánh Nam 22/8/2008
21 Nguyễn Dương Công Thành Nam 24/7/2007
22 Phan Thanh  Nhân Nam 12/4/2006
25 Phạm Việt  Nam Nam
14 Mai Trung  Kiên Nam 14/3/2006
15 Đào Trọng Phúc Nam 09/2/2006

TIỂU ĐỘI 6  – ĐPV: Từ Thị Minh Thư – 0987652081
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
01 Phạm Đức Trí Nam 25/5/2006
02 Lê Trịnh Hoàng  Đan Nam 25/10/2006
03 Trần Thị Thảo  Ngọc Nữ
04 Diệp Minh  Châu Nữ
05 Phan Nguyên Ngân Nữ 15/3/2006
06 Nguyễn Hoàng Phương Anh Nữ
07 Phạm Văn Khoa Nam 01/11/2004
08 Hoàng Văn Phi Nam 05/4/2004
09 Nguyễn Hữu  Huân Nam 01/12/2005
10 Nguyễn Cao Minh Nam 26/9/2007
11 Nguyễn Hiếu Trung Nam 12/11/2006
12 Nguyễn Hiếu Khang Nam 22/10/2006
13 Trương Võ Minh Hoàn Nam 01/5/2006
14 Nguyễn Đắc Phúc Nam 7/6/2007
15 Lê Hoàng Khánh Nam 11/6/2008
16 Lê Công Vĩnh Nguyên Nam
17 Ngô Đình  Phong Nam 27/10/2006
18 Phạm Tuấn Anh Nam 17/11/2006
19 Võ Phẩm Minh Quân Nam 23/3/2004
20 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 27/12/2008
21 Nguyễn Quốc  Việt Nam
22 Nguyễn Việt  Hoàng Nam
23 Nguyễn Phạm Hoàng  Thái Nam 25/1/2007
24 Bùi Duy Thanh Nam 04/2/2007
25 Dương Hoàng Long Nam 04/6/2007

 XEM THÔNG BÁO DẶN DÒ => TẠI ĐÂY

 Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 03/7/2019 tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Đ/c: Số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh,  để là lễ xuất quân Học Kỳ Quân Đội “Chiến Binh Tăng Thiết Giáp”.

Bình luận Facebook