DANH SÁCH PHÂN TIỂU ĐỘI CHIẾN SỸ TÍ HON 2 – “TỰ VỆ THOÁT HIỂM”

404

Ban Tổ chức Chiến Sỹ Tí Hon 2  “Tự Vệ Thoát Hiểm” xin thông báo danh sách các chiến sỹ tham gia lớp, diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 17/6 được phân về các tiểu đội như sau:

TIỂU ĐỘI 1: TRỌNG BẰNG – NGỌC DIỆP
1 Phạm Kim  Ngân  Nữ 10/30/2008
2 Phan Trần Tuyết  Ngân Nữ 8/27/2012
3 Nguyễn Nhật Khánh Vân Nữ 10/15/2011
4 Nguyễn Gia Cát Tường Nữ 2/21/2011
5 Đỗ Thanh Nữ 11/8/2009
6 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 20/12/2009
7 Nguyễn Đoàn Gia Bảo Nam 3/13/2007
8 Lê Hiển Đạt Nam 8/2/2008
9 Trần lê Minh Lộc Nam 8/18/2012
10 Văn Hải Anh Nam 10/24/2011
11 Trần Trọng Nhân Nam 11/8/2011
12 Trần Trọng Phúc Nam 12/24/2012
13 Trịnh Minh Quân Nam 10/21/2009
14 Trần Nhật Minh Nam 2/12/2011
15 Trần Minh Khang Nam 10/10/2009
16 Đặng Minh  Triết Nam 7/11/2007
17 Nguyễn Ngọc Nam Phong Nam 11/3/2011
18 Trương Huỳnh  Thiện Nam 11/10/2009
19 Văn Bá Nam Nam 2/28/2012
20 Đỗ Quán  Huy Nam 8/18/2012
21 Lâm Huỳnh Minh Nhân Nam 1/15/2011
22 Trần Trọng Hiếu Nam 1/13/2011
23 Huỳnh Lê Gia  Huy Nam  
24 Vương Khải Anh Nam 27/10/2008

 

TIỂU ĐỘI 2: HUỲNH KHANG – THIÊN THANH
1 Trần Nguyễn Hương  Trà Nữ 11/28/2009
2 Trần Nguyễn Trà Giang Nữ 7/6/2012
3 Lê Hồng Ngọc Nữ 5/3/2009
4 Nguyễn Bảo Bình Nữ 8/21/2012
5 Nguyễn Quỳnh Song Nghi Nữ 10/5/2012
6 Cao Hà  Minh Nữ 31/3/2009
7 Hồ Hiểu Long Nam 8/30/2009
8 Hoàng sỹ  Phú nam 9/2/2012
9 Phan Trọng  Tiến Nam 9/5/2008
10 Phan Trọng  Phát Nam 12/23/2009
11 Nguyễn Khải Nhiên Nam 12/11/2008
12 Bùi Trung  Kiên Nam 12/11/2011
13 Phạm Ngọc Minh Quân Nam 11/8/2012
14 Vũ Minh Toàn Nam 7/16/2007
15 Nguyễn Tuệ Minh Nam 10/23/2008
16 Nguyễn Trí Khang  Nam 9/10/2011
17 Lê Gia Bảo Nam 12/8/2011
18 Trần Huỳnh Gia Khánh Nam 21/09/2011
19 Võ Quang Trường Nam 27/11/2011
20 Phạm Đăng Khoa Nam 20/11/2012
21 Đỗ Lê Anh Minh Nam 19/5/2008
22 Vũ Hoàng Đăng Khoa Nam 14/09/2011
23 Huỳnh Bảo Huân Nam 24/03/2010
24 Lê Phúc Minh Trí Nam 18/12/2009
25 Vũ Bùi Thiện Duyên    

 

TIỂU ĐỘI 3: NHẬT HUY – HỒNG NHUNG
1 Trần Hoàng Uyên Phương Nữ 6/20/2010
2 Bùi Nguyễn Khánh Chi Nữ 7/19/2011
3 Tan Mỹ Hoàn Nữ 8/15/2012
4 Nguyễn Đỗ Xuân Nhi Nữ  
5 Trương Mai Khôi Nữ 9/14/2008
6 Mai Nguyễn Bảo Trâm Nữ 30/01/2009
7 Trần Hạo An Nam 13.04.2010
8 Phan Thanh Hải Nam 08.04.2011
9 Nguyễn Lê Quốc Huy Nam 8/10/2012
10 Đỗ Nguyên Minh Cường Nam 2012
11 Đỗ Nguyễn Minh Trí Nam 2011
12 Nguyễn Võ Phúc Hậu Nam 11/4/2012
13 Phạm Minh Nguyên Nam 4/30/2011
14 Đỗ Quốc Anh Nam 10/28/2008
15 Nguyễn Đức Thanh Hưng Nam 6/27/2011
16 Quách Khải Phong Nam 5/16/2011
17 Trần Cao Anh Kỳ Nam 6/12/2012
18 Nguyễn Đức Việt Nam 12/18/2009
19 Hoàng Nghĩa Bảo An Nam 5/27/2009
20 Nguyễn Minh Lâm Nam 14/11/2012
21 Nguyễn Tấn  Phát Nam 21/2/2009
22 Nguyễn Hồng Quang Nam 13/10/2011
23 Nguyễn Phương  Bảo Nam 1/1/2010
24 Đinh Tiến Dũng Nam 17/8/2012

 

TIỂU ĐỘI 4: TRƯỜNG AN – HẢI MY
1 Nguyễn Ngọc Minh  Thư Nữ 10/4/2007
2 Lê Mai Khánh Quỳnh Nữ 8/6/2007
3 Nguyễn Ngọc Tường  Vy Nữ 11/17/2007
4 Đỗ Kim An Nữ 3/8/2009
5 Lê Ngọc Bảo Anh Nữ 10/31/2009
6 Nguyễn Tố Uyên Nữ 22/03/2012
7 Trần Khắc Quân Nam 9/8/20008
8 Trần Khắc Quỳnh Nam 8/24/2010
9 Nguyễn Thiện Nhân Nam 10/20/2008
10 Lê Khôi  Nguyên Nam 31/7/2011
11 Đỗ Kỳ  Nguyên Nam  
12 Châu Gia Bảo Nam 4/19/2010
13 Kiều Khánh Minh Nam  
14 Phạm Huỳnh Minh Phúc Nam 11/2/2008
15 Trần Nam 6/28/2012
16 Lê Gia Bảo Nam 3/2/2009
17 Nguyễn Hoàng Gia  Phú Nam 4/4/2007
18 Tạ Ngọc  Phát Nam 10/22/2012
19 Đặng Minh Khoa Nam 12/16/2012
20 Trần Thái Nguyên Nam 12/12/2010
21 Đào Trung  Kiên Nam 5/10/2012
22 Trần Nhân Minh Nam 28/03/2011
23 Trần Chí Bảo Nam 28/9/2009
24 Trần Chí Hào Nam 25/6/2012
25 Nguyễn Thanh Nguyên Nam 22/10/2008

 

TIỂU ĐỘI 5: HOÀI PHONG – MỸ HUYỀN
1 Đặng Phúc Minh Nữ 4/12/2011
2 Lê Ngọc Như Ý Nữ 1/3/2009
3 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Nữ 3/4/2010
4 Huỳnh Phạm Minh Tâm Nữ 2/27/2011
5 Lý Nhã Lâm Nữ 6/12/2011
6 Nguyễn Tuấn Khoa Nam 5/21/2010
7 Phan Hoàng  Khang Nam 6/13/2010
8 Nguyễn Đạt Nam 11/13/2010
9 Phạm Chấn Hưng Nam 9/19/2010
10 Nguyễn Hoàng Sang Nam  
11 Đinh Quang  Khôi Nam 07.06.2010
12 Nguyễn Anh Kiệt Nam 11.09.2008
13 Bùi Đức Bảo Nam 4/3/2012
14 Bùi Sỹ Duy Anh Nam 11/29/2009
15 Cù Huy Hoàng Nam 11/11/2009
16 Trần Lê Đức Thành Nam 12/10/2008
17 Nguyễn Chí Thành Nam 4/8/2011
18 Nguyễn Khánh Đăng Nam 6/22/2009
19 La Đỗ Gia  Khang Nam 11/22/2009
20 Trần Quách Đình Nguyên Nam 10/30/2011
21 Phan Vũ Kỳ Nam 12/12/2012
22 Nguyễn Hoàng Dũng Nam 6/21/2011
23 Mai Tuấn Kiệt Nam 2/27/2011
24 Lê Minh Thiện Khang Nam  

 

TIỂU ĐỘI 6: NGỌC THU – ĐỨC NGUYÊN
1 Đỗ Ngân  Anh Nữ 20/2/2010
2 Lê Hoàng Nguyên Khanh Nữ 24/12/2009
3 Lê Phúc Thiên Kim Nữ 2/5/2019
4 Trần Anh  Thy Nữ 26/08/2011
5 Trương Tú Băng Nữ 11/11/2012
4 Lê Bảo  Ngọc Nữ 3/16/2011
7 Trương Quang Thiên Minh Nam 07/11/2012
8 Nguyễn Huỳnh Phạm Vũ  Minh Nam 10/4/2010
9 Nguyễn Minh Khôi Nam 2/6/2012
10 Diệp Minh Khang Nam 3/5/2011
11 Huỳnh Minh Khôi Nam  
12 Nguyễn Quang Minh Nam  
13 Lê Thế Tài Nam  
14 Trịnh Nhật Minh Nam 6/26/2011
15 Nguyễn Minh  Khôi Nam  
16 Trần  Khang Nam  
17 Trần Hoàng Hải Nam 14/6/2001
18 Phạm Ngọc Triều Nam 27/6/2012
19 Hồ Trung  Trực Nam 3/12/2009
20 Nguyễn Gia Huy Nam 12/1/2010
21 Hồ Hoàng Gia Phát Nam 5/9/2010
22 Nguyễn Quang Thái Nam 31/07/2012
23 Nguyễn Hoàng Phát Nam 11/11/2012
24 Hồ Nam Nam 14/11/2012

BAN TỔ CHỨC

Bình luận Facebook