DANH SÁCH PHÂN TIỂU ĐỘI – CHIẾN SỸ TÍ HON 1″RÈN LUYỆN CHÍNH TÔI”

426
Ban tổ chức Chiến Sỹ Tí Hon 1 – Rèn Luyện Chính Tôi xin thông báo danh sách các chiến sỹ tham gia lớp, diễn ra từ ngày 26/5 đến ngày 31/5 được phân về các tiểu đội như sau:
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
TIỂU ĐỘI 1ĐPV PHƯỚC ĐẠI + TRÀ MY
1 Phạm Kim  Ngân  Nữ 30/10/2008
2 Đoàn Ngọc Bảo Nghi Nữ 23/10/2011
3 Nguyễn Phạm Trúc My Nữ 09/02/2011
4 Phạm Quỳnh  Anh Nữ 28/2/2010
5 Nguyễn Anh Khôi Nam 28/10/2011
6 Nguyễn Anh  Khoa Nam 09/12/2009
7 Đào Bảo Trung Nam 02/11/2009
8 Nguyễn Văn Phú Nam 10/11/2011
9 Hoàng Gia Huy Nam 19/02/2009
10 Trần Khánh Tường Nam 21/11/2012
11 Nguyễn Ngọc Anh Quân Nam 16/03/2012
12 Nguyễn Quốc Khang Nam 23/02/2011
13 Lê Quang Minh Nam 18/11/2012
14 Phạm Đặng Gia Huy Nam  
15 Nguyễn Quốc Hải Ninh Nam 15/5/2011
16 Nguyễn Quốc Bảo Lâm Nam 16/4/2008
17 Trần Huỳnh Gia Khánh Nam 21/09/2011
18 Huỳnh Minh Nhựt Nam 13/1/2010
19 Nguyễn Hoàng Hải Nam Nam 24/01/2012

 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
TIỂU ĐỘI 2- ĐPV TRƯỜNG AN + THIÊN THANH
1 Tăng Ngọc Bảo Quyên Nữ 14/11/2011
2 Trần Nguyễn Diệp Quỳnh Trân Nữ 19/04/2010
3 Dương Mỹ Anh Nữ 27/02/2012
4 Nguyễn Khánh Vân Nữ 12/12/2010
5 Đoàn T Lan Hương Nữ 02/12/2010
6 Phạm Công Minh Nam 22/07/2011
7 Trần Thiên Phúc Nam 12/12/2009
8 Nguyễn Phan Gia Bình Nam 23/03/2009
9 Võ Minh Khang Nam 09/07/2011
10 Trương Hà Quang Vinh Nam 02/03/2009
11 Nguyễn Tấn Phước Nam 11/05/2007
12 Nguyễn Toàn Gia Phát Nam 04/04/2011
13 Trần đoàn Nam Anh Nam 19/11/2012
14 Lâm Huỳnh Minh Nhân Nam 15/01/2011
15 Lâm Thế Hào Nam  
16 Trần Ngô Quang Huy Nam 01/02/2012
17 Nguyễn Hải Quân Nam 03/07/2010
18 Nguyễn Thanh Sang Nam 11/08/2010
19 Vũ Minh Hiếu Nam 13/08/2010

 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
TIỂU ĐỘI 3 – ĐPV NHẬT HUY + HẢI MY
1 Hồ Hoàng Yến Nữ  
2 Đào Vũ Phương Anh Nữ 04/01/2009
3 Phan Thái Lâm Nhi Nữ 31/08/2012
4 Phan Anh Thư Nữ 26/04/2008
5 Trần Gia Hân Nữ 27/10/2009
6 Nguyễn Hồng Quang Nam 13/10/2011
7 Vũ Minh Phú Nam 01/09/2009
8 Hồ Hiển Long Nam 30/08/2009
9 Trần Anh Khoa Nam 20/02/2010
10 Vũ Viết Thu Nam 09/01/2009
11 Nguyễn Phúc Đăng Nguyên Nữ 21/9/2010
12 Nguyễn Việt Tuấn Nam 29/5/2011
13 Nguyễn Hải Nam Nam 18/12/2012
14 Võ Bảo Ngọc Nam 20/07/2008
15 Nguyễn Tấn Hào Nam 30/09/2008
16 Trần Hoàng  Yến Nữ 04/01/2010
17 Huỳnh Tiến Phát Nam 22/09/2011
18 Lê Đức  Vinh Nam 19/02/2012
19 Vũ Minh Khang Nam 24/05/2011
20 Kiều Khánh Minh  Nam

 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
TIỂU ĐỘI 4 – ĐPV HOÀI PHONG + NGỌC DUNG
1 Trần Huỳnh Linh Chi Nữ 10/01/2010
2 Bùi Đỗ Thảo Như Nữ 22/10/2010
3 Trịnh Thị Ngọc  Hân Nữ 01/01/2009
4 Luyên Hoàng Phương Trang Nữ 27/01/2009
5 Nguyễn Thùy Trâm An Nữ 18/03/2010
6 Phạm Hoàng Long Nam 24/08/2008
7 Hoàng Hữu  Phúc Nam 01/9/2011
8 Dương Minh Duy Nam 12/11/2009
9 Dương Minh Khôi Nam 28/7/2012
10 Huỳnh Phúc Nguyên Nam 21/7/2011
11 Bùi Tuấn Thịnh Nam 24/01/2009
12 Đinh Thế Tùng Nam 04/04/2011
13 Nguyễn Thành Đạt Nam 03/12/2007
14 Võ Bách Tùng Nam 01/07/2011
15 Nguyễn Tấn Thanh Nam 06/04/2011
16 Nguyễn Hoàng Hải Nam 31/08/2010
17 Cao Văn Minh Trí Nam 15/07/2011
18 Đoàn Thế Sang Nam 08/09/2011
19 Sơn Đặng Minh Quân Nam 09/06/2009

 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
TIỂU ĐỘI 5 – ĐPV ĐỨC NGUYÊN + NGỌC THU
1 Hồ ngọc Bảo Châu Nữ  
2 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 09/10/2010
3 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 28/06/2007
4 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 28/11/2006
5 Phùng Hoàng Anh Vy Nữ 03/08/2010
6 Đinh Bảo Trân Nữ  
7 Tô Lê Quốc Khánh Nam 02/09/2008
8 Nguyễn Công Minh Nam 15/07/2008
9 Nguyễn Thành Công Nam 12/05/2008
10 Trần Quang Nam Nam 28/11/2007
11 Võ Gia  Nguyên Nam 07/03/2008
12 Nguyễn Phúc Gia Hưng Nam 02/11/2009
13 Phạm Anh Kiệt Nam 28/03/2009
14 Châu Gia Bảo Nam 19/04/2010
15 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nam 01/09/2008
16 Nguyễn Phùng Anh Quân Nam 11/09/2012
17 Nguyễn Kim Gia Mẫn Nam 22/02/2008
18 Mạch Hiểu Minh Nam 03/12/2009
19 Phạm Nguyễn Đức Duy Nam 10/09/2009

 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH
TIỂU ĐỘI 6ĐPV TRỌNG BẰNG + BÍCH PHƯỢNG
1 Hồ Thái Mỹ  Khánh Nữ 05/01/2009
2 Trần Lê Mai Phương Nữ 07/08/2011
3 Nguyễn Trần Khánh Linh Nữ 26/06/2009
4 Trần Ngọc Tường Vy  Nữ 11/05/2011
5 Hoàng Lê Minh An Nữ  
6 Nguyễn Hoàng  Nam Nam 14/12/2008
7 Lê Huy Phong Nam 02/06/2008
8 Hồ Phước Tài Nam 01/08/2012
9 Trương Minh Triết Nam 26/10/2011
10 Vũ Thiên Ân Nam 20/12/2010
11 Đoàn Minh Phát Nam 28/01/2010
12 Trương Quang Thiên Minh Nam 07/11/2012
13 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 01/9/2011
14 Nguyễn Hiền Nhật Minh Nam 06/07/2011
15 Nguyễn Võ Bảo Huy Nam 28/03/2011
16 Nguyễn Đông Quân Nam 24/02/2010
17 Nguyễn Hải Nam Nam 08/11/2012
18 Nguyễn Duy Khoa Nam 20/02/2011
19 Cao Văn Minh Đức Nam 15/07/2011
20 Vũ Minh Phúc Nam 21/03/2011

Các chiến sỹ có mặt lúc 6h00, ngày 26/5/2019 (Chủ nhật) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân; Đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.

Xem thông báo dặn dò => Tại đây!

BAN TỔ CHỨC

Bình luận Facebook