DANH SÁCH PHÂN NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ TIẾNG ANH – ĐỊNH HƯỚNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU

351

Ban Tổ chức Chương trình Trại Hè Tiếng Anh – Định Hướng Công Dân Toàn Cầu xin thông báo danh sách các học viên tham gia lớp, diễn ra từ ngày 07/07/2019 đến 11/07/2019 được phân về các nhóm như sau:

Bình luận Facebook