DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

467

Dưới đây là danh sách học viên tham gia lớp Định hướng tương lai, quý phụ huynh vui lòng kiểm tra các thông tin của học viên và phản hồi lại cho điều phối viên khi các bạn liên hệ với gia đình. Xin chân thành cảm ơn

Nhóm 1
Stt Họ tên Giới
tính
Năm
sinh
1 Lê Vỹ Ngọc Nữ 3/18/2005
2 Phan Lê Quỳnh Nữ 10/24/2002
3 Đậu Ngọc Lan Chi Nữ 12/5/2006
4 Đậu Trường An Nam 12/12/2006
5 Nguyễn Minh Quân Nam 1/10/2004
6 Nguyễn Khánh Vân Anh Nữ 12/27/2003
7 Trần Gia Linh Nữ
8 Huỳnh Nam Anh Nam 6/13/2006
9 Lê Trần Uyên Thảo Nữ 2006
Nhóm 2
Stt Họ tên Giới
tính
Năm
sinh
1 Đỗ Hoàng Kim Uyên Nữ 6/13/2001
2 Đỗ Minh Thy Nữ 1/20/2006
3 Lã Minh Đăng Nam 26/6/2007
4 Lê Trần Thảo Nhi Nữ 28-3-2003
5 Đào Nguyễn Ngọc Long Nam 9/10/2004
6 Phương Quốc Trung Nam 7/4/2002
7 Nguyễn Minh Thư Nữ 11/28/2003
8 Hoàng Đinh Tuyết Như Nữ 6/11/2006
9 Nguyễn Minh Thịnh Nam 5/1/2006
Nhóm 3
Stt Họ tên Giới
tính
Năm
sinh
1 Đỗ Hoàng Bảo Trân Nữ 9/4/2003
2 Lưu Hoàng Nhật Vy Nữ 10/18/2005
3 Nguyễn Trà Giang nữ 4/5/2006
4 Phạm Lan Hương Nữ 3/8/2007
5 Võ Hà Khánh Đăng Nam 3/19/2004
6 Hoàng Đinh Tuyết Như Nữ 6/11/2006
7 Trần Gia Huy Nam
8 Võ Trần Hiếu Nhân Nam 6/7/2006
9 Hà Minh Hùng Nam 6/2/2004
Nhóm 4
Stt Họ tên Giới
tính
Năm
sinh
1 Lê Vũ Việt Thy Nữ 2/17/2005
2 Lê Phan Bảo Trâm Nữ 5/17/2005
3 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 12/26/2003
4 Đỗ Thái Bảo Nam 2/2/2003
5 Trần Việt Anh Nam 2006
6 Trần Hồ KHánh Ngọc Nữ
7 Huỳnh Hữu Phước Nam 11/26/2003
8 Lê Hùng Việt Bảo Nam 8/21/2004
9 Nguyễn Hoàng Minh Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận Facebook