Danh sách học viên Hành trình trải nghiệm – Hello Việt Nam

167

Ban tổ chức chương trình Hành trình trải nghiệm – Hello Việt Nam xin thông báo danh sách các học viên tham gia lớp, diễn ra từ ngày 18/6 đến ngày 24/06 được phân về các tiểu đội như sau:

TIỂU ĐỘI 1 – ĐPV.PHẠM TRÍ ĐỨC – 0169.950.1574
1 Trần Nguyên Ninh Nam 27/10/2001
2 Trương Phạm Phương Nam Nam 12/10/2003
3 Lê Tuấn Anh Nam 28/02/2003
4 Phạm Minh Tuấn Nam 10/03/2006
5 Phan Nhật Huy Nam 19/07/2006
6 Trần Trọng  Nghĩa Nam 05/06/2006
7 Nguyễn Ngọc Minh Hoàng Nam 18/9/2004
8 Vũ Hồng Khánh Thy Nữ 08/09/2003
9 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 01/11/2005
10 Lưu Hoàng Nhật Vy Nữ 18/10/2005
11 Trần Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 28/9/2002
12 Nguyễn Hà Minh Khuê Nữ 21/09/2006
13 Đặng Phương Nguyên Nữ 06/11/2003
14 Đồng Lê Hoàng Khang Nam 11/04/2004
TIỂU ĐỘI 2  – ĐPV. NGUYỄN THỊ THƯƠNG – 0974.265.430
1 Trần Nguyễn Thuận Khang Nam 22/04/2001
2 Đỗ Minh Nguyên Nam 08/10/2003
3 Đào Huy Thông Nam 15/12/2003
4 Trần Phước Sang Nam 29/4/2004
5 Huỳnh Thanh Cường Nam 24/02/2004
6 Ngô Gia Bảo Nam 29/03/2006
7 Mai Tuấn Hoài Minh Nam 16/07/2007
8 Tống Mạc Khải Nam 24/11/2005
9 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 30/11/2003
10 Nguyễn Hoàng Bảo My Nữ 16/09/2003
11 Đoàn Gia Hân Nữ 09/11/2005
12 Trần Quỳnh Minh Ngọc Nữ 25-3-2005
13 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 18/02/2006
14 Ngô Bùi Minh Chiến Nam 27/11/2006
TIỂU ĐỘI 3 – ĐPV. VŨ HIỀN MAI – 0169.486.9578
1 Nguyễn Ngọc Trung Nam 30/08/2001
2 Lê Tuấn Anh Nam 18/11/2003
3 Phạm Đoàn Tuệ Minh Nam 30/3/2003
4 Hà Vĩnh  Khang Nam 13/02/2004
4 Nguyễn Quốc Việt Nam 02/10/2003
8 Châu Đại Phúc Nam 26/02/2005
7 Đinh Hải  Anh Nam 15/11/2007
8 Giang Tiến Long Nam 10/01/2005
9 Kha Chấn Phong Nam 12/02/2003
10 Nguyễn Hải Anh Nữ 16/10/2002
10 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 26/12/2003
12 Võ Hoàng Thùy Dương nữ 30/05/2003
13 Lê Thị Phương Anh Nữ 19/09/2005
14 Dương Phạm Hồng Ngọc Nữ 21/05/2007
TIỂU ĐỘI 4 – ĐPV.  PHẠM NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN – 0167.476.8877
1 Lê Nguyễn Khánh Duy Nam 29/08/2002
2 Phạm Lê Hải An Nam 04/10/2003
3 Nguyễn Đặng Việt Hoàng Nam 31/07/2003
4 Nguyễn Vũ Vinh Nam 06/11/2004
5 Đào Chí Nam Nam 14/03/2004
6 Nguyễn Trí Tín Nam 18/12/2006
7 Nguyễn Việt Quang Nam 20/01/2008
8 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 22/10/2005
9 Nguyễn Gia  Kiệt Nam 02/02/2005
10 Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/11/2002
11 Lê Thụy Quỳnh Giao Nữ 15/08/2004
12 Đào Thu Hương Nữ 13/03/2005
13 Nguyễn Phương Ngân Nữ 28/6/2006
14 Nguyễn Lê Phương Uyên Nữ 04/03/2006
TIỂU ĐỘI 5 – DPV.LÊ THỊ KIM OANH- 0163.672.5333
1 Trần Lâm Hoàng Nam 21/02/2002
2 Cao Nguyễn Hồng Anh Nam 21/10/2003
3 Vũ Hoàng Quân Nam 12/05/2003
4 Nguyễn Hoàng  Quân Nam 03/01/2004
5 Trần Nguyễn Anh Duy Nam 13/12/2004
6 Nguyễn Minh Khang Nam 01/06/2005
7 Phạm Thành Thắng Nam 16/11/2005
8 Lê Thái Ngọc  Huỳnh Nữ 09/06/2001
9 Trần Ngọc Trinh Nữ 27/02/2003
10 Nguyễn Phương Minh Nữ 23/8/2004
11 Lê Minh Tâm Nữ 03/04/2005
12 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 20/12/2006
13 Cao Nguyễn Minh Anh Nữ 27/10/2006
14 Trần Viết Huy Nam 05/02/2006
TIỂU ĐỘI 6 – DPV.ĐÀM MINH KHÔI – 0973.527.687
1 Lê Huỳnh Bá Vương Nam 22/7/2002
2 Huỳnh Phúc Quốc Cường Nam 05/11/2003
3 Võ Bá Anh Khoa Nam 27/08/2003
4 Đặng Minh Long Nam 25/07/2004
5 Nguyễn Công Vương Nam 03/07/2004
6 Phạm Minh  Trí Nam 20/10/2006
7 Đặng Tuấn Kiệt Nam 01/01/2005
8 Nguyễn Ngọc Quang  Minh Nam 31/08/2005
9 Lê Ngọc Minh  Anh Nữ 19/05/2001
10 Phan Nhật  Trinh Nữ 20/11/2003
11 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 11/12/2004
12 Cao Hương Giang Nữ 20/05/2005
13 Đặng Minh Anh Nữ 15/05/2006
14 Đinh Thụy Anh Nữ 07/02/2007
15 Nguyễn Gia Bảo Nam 17/05/2005
Bình luận Facebook