Chiến sĩ tí hon 4 – ngày 2: Sống có trách nhiệm

  Vậy là một ngày nữa của chương trình chiến sĩ tí hon 4: Sống Biết Chia Sẻ đã trôi qua, ngày thứ 2 với...

NHẬT KÝ CHIẾN SĨ TÍ HON 4 : Ngày 1

  Sáng ngày 20/06/2018 Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam đã khai mạc chương trình chiến sĩ tí hon 4: Sống Biết Chia Sẻ....

Nhật ký ngày thứ 6 – Trưởng Thành

  Sáng nay là ngày cuối cùng các chiến sĩ chúng ta tham gia huấn luyện tại chương trình chiến sĩ tí hon 3: Nâng...

Chiến sĩ tí hon 3 – Ngày thứ 5: Nâng tầm bản thân

  Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi là các chiến sĩ hoàn thành chương trình huấn luyện: Nâng Tầm Bản Thân, ngày hôm...

Nhật ký chiến sĩ tí hon ngày 4 : Sẻ Chia

  Thế là hai phần ba chặng đường của chương trình chiến sĩ tí hon 3: Nâng Tầm Bản Thân đã trôi qua, một ngày...

CHIẾN SĨ TÍ HON 3 – NGÀY THỨ 3: VUI KHỎE!

  Vậy là nữa chặng đường của hành trình chiến sĩ tí hon 3: Nâng tầm bản thân đã trôi qua, ngày thứ 3 với...

Chiến sĩ tí hon 3 ngày thứ 2: Rèn luyện!

  Vậy là một ngày nữa của chương trình chiến sĩ tí hon 3: Nâng Tầm Bản Thân đã trôi qua, ngày thứ 2 với...

Danh sách học viên Hành trình trải nghiệm – Hello Việt Nam

Ban tổ chức chương trình Hành trình trải nghiệm - Hello Việt Nam xin thông báo danh sách các học viên tham gia lớp,...

NHẬT KÝ CHIẾN SĨ TÍ HON 3 : Nâng Tầm Bản Thân

Sáng ngày 12/06/2018 Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam đã khai mạc tiếp tục 2 chương trình chiến sĩ tí hon 3: Nâng...

Nhật ký ngày thứ 6 – Trưởng Thành

  Sáng nay là ngày cuối cùng các chiến sĩ chúng ta tham gia huấn luyện tại chương trình chiến sĩ tí hon 2: Tự...

Tin mới nhất