Đại hội chi bộ Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam nhiệm kỳ 2017...

Được sự đồng ý của Đảng bộ cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 27/9/2017, Chi bộ...

DANH SÁCH PHÂN TIỂU ĐỘI HKQĐ “THIẾU NIÊN ANH HÙNG”

Ban Tổ chức Học Kỳ Quân Đội – “Thiếu Niên Anh Hùng” xin thông báo danh sách các chiến sỹ tham gia lớp, diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 19/6 được phân về các tiểu đội như sau:

Nhật ký ngày 4 : Sẻ Chia

  Thế là hai phần ba chặng đường của chương trình chiến sĩ tí hon 4: Sống Biết Chia Sẻ đã trôi qua, một ngày...

Nhật ký chiến sĩ tí hon ngày 4 : Sẻ Chia

  Thế là hai phần ba chặng đường của chương trình chiến sĩ tí hon 3: Nâng Tầm Bản Thân đã trôi qua, một ngày...

Giúp con vững vàng qua chương trình Học kỳ quân đội

Ngày 27.5, tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (T.Ư Đoàn) tổ chức lễ xuất quân chương trình 'Học kỳ quân đội' năm...

DANH SÁCH PHÂN TIỂU ĐỘI HKQĐ “CHIẾN BINH TĂNG THIẾT GIÁP”

Ban Tổ chức Học Kỳ Quân Đội – Chiến Binh Tăng Thiết Giáp xin thông báo danh sách các chiến sỹ tham gia lớp, diễn ra từ...

Chiến sĩ tí hon 1 – Ngày thứ 3: Vui khỏe

Vậy là nữa chặng đường của hành trình chiến sĩ tí hon: rèn luyện chính tôi đã trôi qua, ngày thứ 3 với biết...

CHIẾN SĨ TÍ HON 3 – NGÀY THỨ 3: VUI KHỎE!

  Vậy là nữa chặng đường của hành trình chiến sĩ tí hon 3: Nâng tầm bản thân đã trôi qua, ngày thứ 3 với...

Chiến sĩ tí hon 4 – ngày 2: Sống có trách nhiệm

  Vậy là một ngày nữa của chương trình chiến sĩ tí hon 4: Sống Biết Chia Sẻ đã trôi qua, ngày thứ 2 với...

NHẬT KÝ CHIẾN SĨ TÍ HON 4 : Ngày 1

  Sáng ngày 20/06/2018 Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam đã khai mạc chương trình chiến sĩ tí hon 4: Sống Biết Chia Sẻ....

Tin mới nhất

028 3930 0132