HỘI NGHỊ “CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG...

  Ngày 05/02/2018, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam long trọng tổ chức “Hội nghị CC-VC&NLĐ năm 2018” Tham dự và chỉ đạo Hội nghị...

Tin từ trung tâm

HỘI NGHỊ “CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG...

  Ngày 05/02/2018, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam long trọng tổ chức “Hội nghị CC-VC&NLĐ năm 2018” Tham dự và chỉ đạo Hội nghị...

Bản đồ

Đào tạo-huấn luyện

Bình luận Facebook